Go to Top

[EN] [HR] PPD Distribucija awarded by DIAGEO for ‘Best Captain Morgan Performance’ – Q3 2010

Diageo Plc, the world’s leading premium alcoholic beverage company and owner of brand names such as Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Baileys, Gordon’s and Captain Morgan run an internal competition within the twenty seven markets forming Diageo’s Russia and Eastern Europe Regional Hub for the best performance of Captain Morgan in Q3 2010 (July – September).

The objective of the competition was to align all distributors with the Captain Morgan brand strategy, and accomplish full engagement in achieving extraordinary results for Captain Morgan in all countries in which the brand is activated.

PPD Distribucija was the winning distributor of the competition with its phenomenal performance on Captain Morgan in the Croatian market.

This grand victory was the direct result of PPD Distribucija’s passionate commercial and marketing teams, which delivered benchmark activation in the On Trade, comprised of thirty five events over the period of three weeks, all over the Croatian coast. The activation, supported with a flawless commercial strategy, resulted to an unprecedented sales volume increase, gain in market share and both weighted and numeric distribution.

When enjoying Captain Morgan, PPD Distribucija reminds its adult consumers to drink responsibly.

Visit the webpage www.diageo.com to find out more about Diageo.

Visit the webpage www.captainmorgan.com to find out more about Captain Morgan.

 

PPD Distribucija nagrađena od Diagea nagradom „Best Captain Morgan Performance“ u Q3 2010.

Diageo Plc, vodeći svjetski lider u proizvodnji vrhunskih alkoholnih pića i vlasnik brendova kao što su Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Baileys i Gordon’s pokrenuo je interni natječaj između 27 tržišta koja tvore Diageo regiju Rusije i Istočne Europe, za najbolju izvedbu Captain Morgana u Q3 u 2010. godini (srpanj-rujan).

Cilj natjecanja bio je uskladiti sve distributere sa strategijom branda Captain Morgan i ostvariti puni angažman u postizanju izvanrednih rezultata za Captain Morgan u svim državama u kojima je brand aktivan.

PPD Distribucija pobjednički je distributer ovog natjecanja sa svojom izvanrednom izvedbom Captain Morgana na hrvatskom tržištu.

Ova velika pobjeda izravna je posljedica neupitne posvećenosti komercijalnog i marketinškog tima PPD Distribucije, koji postavljaju standard u On Trade poslovanju, u sklopu 35 događaja organiziranih u razdoblju od 3 tjedna uzduž hrvatske obale. Aktivacija, poduprta
besprijekornom poslovnom strategijom, rezultirala je jedinstevnim porastom prodaje, povećanjem tržišnog udjela, kako u ponderiranoj tako i u numeričkoj distribuciji.

Kada uživate u Captain Morganu, PPD Distribucija podsjeća svoje odrasle potrošače na odgovorno konzumiranje pića.

Posjetite internet stranicu www.diageo.com i saznajte više o Diageu.

Posjetite internet stranicu www.captainmorgan.com i saznajte više o Captain Morganu.